AKTUÁLNĚ

       KALENDÁŘ

ROZVRH HODIN 2008/2009

DENROČNÍK1.2.3.4.5.6.7.
Pondělí1.ČJMČJ   
2.ČJMČJ   
3.ČJMČJ   
4.ČJMVLTVINF  
5.ČJMVLTV   
Úterý1.ČJMČJTV   
2.ČJMČJTV   
3.AJ-KMAJTV   
4.MAJ-KČJ VVVV
5.MČJAJ-K VVVV
Středa1.MČJČJPRV   
2.MČJČJPRV   
3.MČJČJPRVAJ  
4.MČJAJČJ   
5.MČJAJČJ  
Čtvrtek1.ČJMHVČJ VV 
2.ČJMHVČJ VVVV
3.ČJMHVČJ VVPRV
4.ČJMHVČJ VLTV
5.ČJMHVČJ VLTV
Pátek1.ČJAJ-KPRVTV   
2.AJ-KČJPRVTV   
3.ČJMPRVTV   
4.ČJMAJ   
5.ČJMAJ   

Vysvětlivky: Mgr. Milena Švorcová
Mgr. Radka Pavlínková
Yvona Černá
ČJ - Český jazyk
M - Matematika
PRV - Prvouka
PČ - Pracovní činnosti
TV - Tělesná výchova
VV - Výtvarná výchova
VL - Vlastivěda
PŘ - Přírodověda
AJ - Anglický jazyk
HV - Hudební výchova
INF - Informatika