AKTUÁLNĚ

       KALENDÁŘ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLÝ ÚJEZD

      O základní škole

      Jsme ZŠ rodinného typu s krásnými, zdravými a spokojenými dětmi, které k nám bezproblémově přecházejí z naší malé, ale útulné MŠ. Společně s dětmi vytváříme hřejivé a útulné prostředí s dostatkem her, činnosti a zábavy v obnovených učebnách, na školním pozemku, v přilehlém sportovním a dětském areálu. Snažíme se s dětmi vzájemně respektovat, jeden druhému naslouchat, nenalhávat si, být k sobě tolerantní a přátelští.

      Učíme se o...

• pracujeme podle vlastního ŠVP "Učíme se spolu" (1. a 2. ročník) a podle osnov Základní školy (3., 4. a 5. ročník)
• podle tempa, schopností a soustředění žáků
• kreativním způsobem výuky, který vede dítě ke každodennímu pokroku a uspokojení
• pěstujeme v dětech sebedůvěru, zodpovědnost, kázeň a pracovní návyky
• žáky nepřetěžujeme a dbáme na jejich správný psychický vývoj
• učením napomáháme k rozvoji schopností, dovedností a vědomostí
• dbáme na individuální přístup ke všem žákům (nadprůměrným - podprůměrným)
• nově vedeme žáky k sebehodnocení a samokontrole
• podporujeme u žáků poznávání a aplikaci poznatků v praxi

      Věděli jste, že...

• na mimoškolních aktivitách se podílí SRPŠ, místní organizace a spolky
• pro vás organizujeme prodejní výstavy knih
• se pravidelně účastníme humanitárních akcí (Adra, Sidus…)
• rádi připravujeme pro děti i pro rodiče řadu mimoškolních akcí (sportovních, kulturních…)
• v zimě a na jaře se pravidelně setkáváme s našimi důchodci a přáteli školy
• spolupracujeme s okolními školami a školkami (pětiboj, vybíjená, divadlo, hvězdárna..)
• snažíme se být pro naše malé kamarády z MŠ "správným vzorem"
• chceme vychovávat šťastné a spokojené děti a dát jim dobré základy do života
• spolu s kulturní komisí OÚ obnovíme tradici vítání občánků
• žáci na naší škole dostávají učebnice a učební pomůcky zdarma
• všechny nás těší váš zájem o školu