AKTUÁLNĚ

       KALENDÁŘ

LIDÉ - kmenový zaměstnanci

Jméno a příjmení Aprobace  
Milena Švorcová, Mgr. - učitelství pro
I. stupeň ZŠ
(specializace - PČ)
- ředitelka ZŠ a MŠ
- třídní učitelka I. třídy
- metodik prevence
- členka SRPŠ
Radka Pavlínková, Mgr. - učitelství pro
I. stupeň ZŠ
(specializace - VV)
- třídní učitelka II. třídy
- náprava VPÚ
- metodické sdružení
- členka Školské rady
- knihovnice
Yvona Černá - vychovatelství - vychovatelka ŠD
- enviromentální výchova
- preventistka PO
- zdravotník
- náprava VPÚ
Sedláčková Jana - učitelství pro MŠ - učitelka MŠ
Weissová Miroslava - studium PF HK
(kombinované studium
oboru Učitelství pro MŠ)
- učitelka MŠ
Horáková Zuzana - vedoucí ŠJ
- hospodářka
 
Miluše Macháčková - školnice  
Šubrová Dagmar - kuchařka  

LIDÉ - externí zaměstnanci

Jméno a příjmení Aprobace  
Jiřina Hrnčířová - osobní asistentka  
Kristin Asheim - rodilá mluvčí,
konverszace AJ
 
Šárka a Jan Králíčkovi - výuka AJ pro
předškolní děti