AKTUÁLNĚ

       KALENDÁŘ

HISTORIE

"…………Vyučování v Bílém Újezdě konalo se již řádně v XVII. věku. Rok, kdy počalo, nelze najisto postaviti. Nynější školní budova postavena v roce 1826. Rychnovská vrchnost se 29. 3. 1825 uvolila na vhodném a šikovném pozemku právě uprostřed vsi položiti základ ke zřízení nejvýš nutné školní budovy. Během dvou let byla zbudována škola ze solidního kamene s poschodím, taškami krytá. Školní dvůr je obehnán zdí, na něm jsou symetricky umístěny chlév pro krávy a stodola. Podle církevního zvyku byla škola dne 21. 11. 1826 po službách božích slavnostně vysvěcena za přítomnosti………………."

(Tolik z kroniky místní obce.)

V průběhu let se ve škole vystřídalo mnoho žáků a tehdy řídících - Jan Vrabec, jeho syn, Josef Císař, Jaroslav Bělobrádek, Václav Cibulka, Josef Chládek, Alois Smola, Vojtěch Svatoň, Josef Kristejn, Alfred Thýn, Bohumil Rozum, Alois Nosek, Milada Plicková, Hana Chudá, Jaroslava Šindlerová.
Během těchto let došlo i k řadě úprav budovy. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 1992, kdy byla z prostor tehdejší pedagogicko-psychologické poradny vybudována kuchyň s jídelnou a z bytu mateřská škola.

Podrobnější zpracování historie

zdroj: www.bilyujezd.cz
František Jirásek: Bílý Újezd – Dějiny obce
Copyright © 2007 Jan Tošovský